Skip links

7 tips voor resultaatgerichte teams

Een poosje terug sloot ik aan bij een overleg van een team. We zaten in een vergaderzaal onder het genot van een kopje koffie. We praten over wat koetjes en kalfjes en dan is het tijd om te kijken naar de agenda van het overleg. We staan als eerste stil bij de actielijst van de vorige keer. Het eerste actiepunt is niet opgepakt. Het tweede punt ook niet. En het derde, vierde, vijfde punt ook niet. Al snel merk ik dat er niets met de actielijst is gedaan.

Ik stel de vraag waarom de actiepunten niet zijn opgepakt. Ik verwacht een uitgebreide toelichting te horen. Weliswaar een tikkie weifelend reageert de leidinggevende met: ‘Dat is precies de reden waarom we geen afspraken maken. Want dan moet je je er ook aan houden.’

Normaal gesproken heb ik altijd vrij snel een reactie klaar, maar deze reactie had ik niet aan zien komen. En tegelijkertijd begreep ik ook waarom ze mij gevraagd hebben om met dit team aan de slag te gaan.

De waan van de dag haalt ons vaak in

We herkennen het allemaal dat we soms achter de feiten aan kunnen lopen. Dat het moeilijk is om je team mee te laten lopen in de plannen die jij als ondernemer voor ogen hebt.

Hoe fijn zou het zijn als je met je team resultaatgericht kunt werken. In deze blog geen ik 7 tips hoe je werkt aan een resultaatgericht team.

Als je focus op resultaat, zal je nooit veranderen. Als je focust op verandering, zal je resultaat zien.

Resultaatgericht team?

Maar wat is resultaatgericht werken nu? Eigenlijk is het niks meer dan het doel/ resultaat centraal stellen. Hoe het doel wordt bereikt… dat is voor een groot deel aan de medewerkers. Als je een doel stelt en ruimte geeft aan je team om de invulling zelf vorm te geven, zullen medewerkers meer initiatief tonen en zelfstandig werken.

Hoe bewust stuur jij op de opdracht van je team?

Hoe vaak stel jij hen de vraag: ‘Wat wordt jouw focus?’

Deze vragen worden regelmatig overgeslagen. Dat is jammer want er ontstaan zomaar een aantal niet wenselijke situaties als:

 • Onduidelijke kaders in wat een medewerker wel en niet hoeft te doen
 • Veel afleiding van het doel wat vertragend werkt
 • Een hoop miscommunicatie wat kan leiden tot ontevredenheid
 • Veel extra tijd en daarbij extra kosten

En zo zijn we druk, blussen we de hele dag brandjes en voor je het weet zijn we in de weer met de verkeerde dingen.

De andere kant werkt ook. Concrete doelen dragen namelijk bij aan resultaatgerichte teams.

Het voordeel van resultaatgerichte teams:

 • Het team weet waar het naartoe werkt
 • Het team weet wie welke acties gaat ondernemen
 • Wie verantwoordelijkheid neemt voor het resultaat van de acties

In deze blog wil ik je graag 7 tips geven die maken dat je met je teams echt resultaten gaat behalen.

De 7 tips voor resultaatgerichte teams.

Zet een stip op de horizon

Als leidinggevende zet je de stip op de horizon. Wat willen we met elkaar bereiken? Welke richting gaan we op met het team? Zonder richting kunnen alle teams binnen de organisatie alle kanten opgaan. Niet erg praktisch.
Vaak hebben mensen afzonderlijk een doel voor ogen maar komt dat niet altijd overeen met het gezamenlijke doel. Er is weinig sprake van gezamenlijke doelen en/ of resultaten. Hoe ziet dat eruit als het resultaat gerealiseerd is, wanneer is wat klaar? En wat wordt jouw aandeel daarin? Het is heel zinvol om het daarover te hebben in je team.

Het helpt als je medewerkers meeneemt in het plaatje (einddoel) wat jij voor ogen hebt. Beschrijf hoe de ideale situatie eruit ziet. Vaak weten we als leiders heel goed waar we heengaan, maar vergeten we dat dit voor medewerkers niet altijd even vanzelfsprekend is. Neem medewerkers mee in je verhaal, zowel in een stukje kennis. Maar zorg er ook voor dat ze het snappen waarom bepaalde doelen zijn gesteld.

Betrek medewerkers bij het formuleren van de doelen

Zorg wel dat deze stip nog ruimte biedt aan het team om mee te denken over doelen en doelstellingen. Medewerkers hierbij betrekken creëert namelijk eigenaarschap.

Formuleer realistische doelen

Stel realistische doelen. Onhaalbare doelen werken verlammend. Waarom moeite doen als we het toch niet gaan halen.

Veel teams nemen genoegen met te algemene geformuleerde teamdoelen (‘verhogen klanttevredenheid’, ‘verbeteren kwaliteit’) of te kwantitatief geformuleerde teamdoelen (‘85 klanten bezocht’). Zorg dat je met je team hebt bepaald hoe het resultaat er concreet uit ziet. Alleen zo kan je bepalen wat je als team te doen staat.

Vaak is er wel een beeld van het eindresultaat, maar de realisatie ervan wordt bijna nooit gehaald. Het hebben van duidelijke tussenresultaten draagt bij aan het succes van het behalen van het eindresultaat. Wanneer het bijvoorbeeld gaat over een resultaat dat over een jaar behaald is, knip die dan op in vier tussenresultaten.

Wie doet wat?

Beleg verantwoordelijkheden concreet met elkaar. Het weten wie voor welk deel verantwoordelijk is geeft helderheid. Ook hierbij geldt: hoe concreter het ‘wat’ is uitgewerkt, hoe haalbaarder het is om het te realiseren.

Coach medewerkers tijdens het proces van doel formulering en uitvoering

Resultaatgericht werken betekent niet dat je het team aan hun lot over laat. Willen medewerkers klankborden over hun aanpak, help ze daar dan bij. Pols ook regelmatig hoe de vooruitgang is op de doelen en of medewerkers nog de goede richting op gaan.

Deel managementinformatie met de teams

Deel ook de managementinformatie met de teams die ze nodig hebben om hun voortgang op doelen te behalen. Het team moet in staat zijn haar activiteiten tijdig aan te passen wanneer nodig.

Vier successen

Ten slotte, keep the spirit high! Beloon het team met (deel)resultaten. Resultaatgericht werken draait allemaal om de energie te kanaliseren in de goede richting (iets met die stip en die horizon) en de energie op te boosten. Regelmatig complimenteren en belonen levert je een gemotiveerd team op.

Dus..

Met deze 7 tips hoop ik je te inspireren en aan te moedigen. Want jij als leidinggevende hebt heel veel invloed. Misschien werkt je team op dit moment meer tegen je dan voor je. Weet dan dat jij een belangrijke sleutel in handen hebt om dit te doorbreken. Hoe jij je team meeneemt in de plannen en daarin bewust nadenkt over de aanpak, hoe jij ruimte geeft aan de inbreng en ambities van medewerkers zal uiteindelijk veel verschil maken in het resultaat.

De laatste 100 dagen van het jaar zijn ingegaan. Pak jij in deze periode door om gericht met je team aan de slag te gaan?

Boekentip

Patrick Lencioni heeft over het presteren van teams een ontzettend goed boek geschreven met de titel “De 5 frustraties van Teamwork’‘. Het gaat over de effectiviteit van teams en het uiteindelijke slagen. Te weinig aandacht voor resultaten is één van de vijf frustraties in het boek. Dit boek is heel toegankelijk en herkenbaar en daarom goed toepasbaar. Als je meer zicht wilt krijgen op het functioneren van je teams, dan raad ik je aan dit boek te lezen.

 

Coming together is a beginning.
Keeping together is progress.
Working together is success.

Gratis GroeiDoor-scan

Mocht je je nou afvragen of en hoe jouw team functioneert. Dan heb ik een gratis scan voor je. De ‘GroeiDoor-scan’.
De scan is een manier om snel zicht te krijgen op het functioneren van je team(s) in de groei van je bedrijf. Deze scan is opgebouwd vanuit 5 groeithema’s met 5 stellingen per thema.

De 5 thema’s zijn:

 • Leiderschap
 • Structuur & duidelijkheid
 • Cultuur van vertrouwen
 • Eigenaarschap & verantwoordelijkheid
 • Resultaten

A team is not a group of people who work together. A team is a group of people who trust each other.

Petri Stalenhoef-Maaskant, auteur van deze blog, eigenaar van het bedrijf PaktDoor sparringpartner voor de MKB-ondernemer. Ik help ambitieuze ondernemers hoe je je teams voor je laat werken in plaats van tegen je, zodat hun bedrijf met succes kan blijven groeien.

Eens verder praten? Je kunt me bereiken op 06-38083272 of via petri@paktdoor.nl