Skip links

2 x meer effectiviteit door psychologische veiligheid

In mijn gesprekken met klanten, veel MKB-ondernemers, gaat het vaak over wat nou maakt dat succes wordt behaald in projecten. Wordt het bepaald door de snelheid van het nemen van besluiten, zoveel mogelijk produceren in zo kort mogelijke tijd of de mate waarin de medewerkers meegenomen worden in de ontwikkelingen? Gaat het over de reis naar het resultaat of vooral over wat er onder aan de streep overblijft (de eindbestemming)?

En als ik dan de term ‘psychologische veiligheid’ erin gooi, haken de meeste ondernemers af. Het wordt als soft en vertragend gezien.

Toch ben ik ervan overtuigd dat het softe aspect dat ‘psychologische veiligheid’ heet keihard bijdraagt aan betere teamprestaties.

In deze blog wil ik de drempel van psychologische veiligheid graag voor je verlagen. Je handvatten geven hoe jij als leidinggevende hiermee concreet aan de slag kan, zodat je de vruchten hiervan kunt plukken in de prestaties van je bedrijf.

Psychologische veiligheid is de verborgen basis voor teamsucces

Grootschalig onderzoek van Google

Google deed enige jaren geleden grootschalig onderzoek onder haar eigen teams om uit te vinden wat een team nu effectief maakt. In tegenstelling tot de verwachting was dit niet een juiste mix van mensen en kwaliteiten, maar stond ‘psychologische veiligheid’ met stip op nummer 1.

Psychologisch veilige teams:

 • genereerden meer omzet;
 • de teamleden waren twee keer zo effectief;
 • benutten eerder de kracht van diverse ideeën;
 • namen sneller andere rollen en uitdagingen aan;
 • waren loyaler aan hun werkgever.

Zaken die allemaal bijdragen aan zowel de effectiviteit van een team, als aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Als leidinggevende investeren in psychologische veiligheid is dus de moeite waard.

Wat is psychologische veiligheid?

Voordat we verder gaan is het goed om een korte definitie te geven van het begrip. Psychologische veiligheid wordt ervaren wanneer iemand ideeën kan delen, vragen kan stellen, twijfels mag benoemen of fouten aan het licht mag brengen, zonder dat hij of zij daarop afgerekend wordt.

Zo’n omgeving maakt dat mensen bereid zijn om te innoveren en zich uit te spreken over onjuistheden. Voor de persoon zelf brengt dit minder stress, meer werkplezier en een groter zelfvertrouwen met zich mee.

Psychological safety is a belief that one will not be punished or humiliated for speaking up with ideas, questions, concerns or mistakes.

Amy Edmundson

Zonder psychologische veiligheid is het haast onmogelijk om effectief samen te werken, laat staan te innoveren, te verbeteren en vooruit te komen. Medewerkers die twijfelen over de gang van zaken, last hebben van een te hoge werkdruk of spanning voelen voor een nieuw project, spreken dit alleen uit als dit hen geen gezichtsverlies of schade oplevert.

 

Mislukkingen en fouten worden omarmd als leerervaringen.

Onlangs sprak ik iemand die zich niet gemotiveerd voelt in het werk wat hij te doen heeft. Heb je dit al aangegeven bij je werkgever? Nee was zijn antwoord. Ik ben bang dat dan mijn baan op de tocht komt te staan.

Een ander voorbeeld van iemand waarbij het niet lekker botert tussen haar en haar leidinggevende. Heb je dit al eens benoemd? Nee, want ik heb het gevoel dat er toch niks mee gedaan wordt.

Een medewerker geeft aan privé door zwaar weer te gaan. Dit ligt gevoelig en hij geeft aan dat hij dit niet deelt op het werk omdat hij dan als ‘zwak’ of ‘labiel’ wordt bestempeld. En hij hoort de grappen al voorbij komen bij de koffie.

Als mensen niet het gevoel hebben dat zij hun dingen waar zij mee lopen niet bespreekbaar kunnen/ mogen maken. Als zij niet serieus genomen worden en als er niet naar hen geluisterd wordt of als ‘zwak’ worden bestempeld.

Dan is de kans groot dat de betrokkenheid van medewerkers afneemt en dit kan zich ook uiten in hun verzuimgedrag, wat natuurlijk niet de juiste oplossing is.

5 sleutels met 5 sleutelvragen

Nu hoor ik je denken ‘ok, klinkt belangrijk’, maar hoe pas ik dat dan toe in mijn team? Naast dat je natuurlijk het ‘PaktDoor met je team in 90 dagen traject’ kan volgen 😉 geef ik je 5 praktische sleutels met bijbehorende vragen die je op gang kunnen helpen.

Psychologische veiligheid

Sleutelvraag: Kunnen we als team risico’s nemen zonder gevoelens van onzekerheid of schaamte?

 

Medewerkers voelen zich veilig genoeg om risico’s te nemen en om zich kwetsbaar op te stellen.

Betrouwbaarheid

Sleutelvraag: Kunnen we op elkaar rekenen om kwaliteitswerk binnen vooropgestelde tijd af te leveren?

 

Medewerkers behalen hun deadlines en streven naar excellentie.

Structuur en duidelijkheid

Sleutelvraag: Zijn doelen, rollen en plannen voor iedereen duidelijk in het team?

 

Medewerkers kennen hun rol, volgen een duidelijk plan en kennen de doelstellingen.

Betekenis

Sleutelvraag: Voelt iedere medewerker zich persoonlijk betrokken op het werk dat hij/ zij doet?

 

Medewerkers leveren zinvol werk waar ze zich persoonlijk door betrokken voelen en waar ze voldoening uit halen.

Invloed

Sleutelvraag: Geloven we dat het werk dat we verrichten telt en zinvol is?

 

Medewerkers geloven dat ze verandering creëren.

Checklist: Inzoomen op jouw eigen team

Soms is het ook goed om vanuit je eigen situatie dit thema onder de loep te nemen. Onderstaande stellingen kunnen daarbij helpen. Als jij jouw eigen team in gedachten neemt, bij het doornemen van onderstaande stellingen, ben jij het dan eens of oneens:

 1. Als je in mijn team een fout maakt, wordt dat je vaak kwalijk genomen.
 2. Medewerkers van mijn team kunnen problemen en moeilijke kwesties ter sprake brengen.
 3. Mensen in dit team wijzen anderen soms af omdat ze anders zijn.
 4. Het is veilig om in dit team een risico te nemen.
 5. Het is moeilijk om andere leden van dit team om hulp te vragen.
 6. Niemand in dit team zal doelbewust iets doen wat mijn inspanningen ondermijnt.
 7.  Mijn unieke vaardigheden en talenten worden gewaardeerd en benut in dit team.

It’s better to have a great team, than a team of greats!

Terug naar Google

Bij 180 Google Teams is onderzoek gedaan naar wat de belangrijkste succesfactor is in teamwork, onderzoekers concludeerde dat psychologische veiligheid bij uitstek de allerbelangrijkste factor is voor best presterende teams. Je kunt het artikel hier vinden.

Belafspraak

Zou jij graag vanuit dit thema verder met je team aan de slag willen? Wil jij:

 • Een team dat ervoor gaat om de beste resultaten te halen, nieuwe groeikansen aan te gaan, zodat je bedrijf kan blijven doorgroeien.
 • Inzicht in hoe je je team meeneemt in nieuwe ontwikkelingen, zodat je team op de hoogte is en zich daardoor ook echt betrokken voelt.
 • Een team dat doet waar je ze voor hebt aangenomen, zodat je ook de beste resultaten uit je team kunt halen.
 • Een zelfstandig team dat in je voordeel werkt en je vrijheid geeft, zodat je bezig kunt zijn met het aanpakken van nieuwe kansen.
 • Een team dat goed samenwerkt, in een fijne sfeer, zodat er een topteam staat.

Laten we gewoon samen even bellen om te kijken hoe ik je hierbij kan helpen.

Petri Stalenhoef-Maaskant, auteur van deze blog, eigenaar van het bedrijf PaktDoor sparringpartner voor de MKB-ondernemer. Ik help ambitieuze ondernemers hoe je je teams voor je laat werken in plaats van tegen je, zodat hun bedrijf met succes kan blijven groeien.

Eens verder praten? Je kunt me bereiken via petri@paktdoor.nl