Skip links

Een team met de hakken in het zand? Dit kun je ertegen doen.

Voor jou als ondernemer is het glas altijd halfvol. Je denkt altijd in mogelijkheden en eigenlijk is voor jou niets te gek. Nieuwe kansen in de markt pak je graag direct aan. Alleen merk je dat jou team daar nog wel eens anders over denkt. Ideeën worden niet met open armen ontvangen en je merkt dat bij veel ontwikkelingen, verwijten worden gemaakt, medewerkers hun eigen gang gaan en de hakken regelmatig in het zand gaan.

Onderling onbegrip

Ruim 80% van alle werkrelaties lopen stuk op het gebied van onderling onbegrip. Deze constante miscommunicatie in teams is heel frustrerend, kosten bakken energie en geld en leiden af van de resultaten. Dat terwijl je graag concreet wil bouwen aan je bedrijf. Daarom geef ik je in deze blog graag inzicht in hoe verandering werkt binnen teams en hoe jij als leider daar veel invloed op hebt.

20/60/20 principe

Je bedrijf is continue in beweging en ontwikkeling. Dat vergt ook veel flexibiliteit onder de medewerkers. Wat je merkt is dat niet iedereen even goed in staat is om de veranderingen te omarmen en in mee te gaan. Het vermogen van medewerkers om te veranderen kan je opdelen in een aantal groepen, te weten de 20/60/20 verdeling.

Dit betekent:

 • JA-Groep: 20% van de medewerkers is positief ingesteld. Ze gaan in principe met je mee voordat jij als hun leidinggevende je mond hebt opengetrokken om uit te leggen wat je visie is.
 • Nee-Groep: 20% van de medewerkers is negatief ingesteld. Deze groep heeft weinig vertrouwen in de veranderingen en heeft de neiging om afwijzend te zijn tegen elke idee voordat het uitgesproken is.
 • Misschien-Groep: 60% van de medewerkers is beïnvloedbaar, afhankelijk van het verhaal. Met goede argumenten en een goede procesbegeleiding is deze groep wendbaar en flexibel.

“Met je hakken in het zand is

het lastig lopen.”

Hoe om te gaan met deze groepen medewerkers?

In de praktijk zie je dat er heel veel aandacht uitgaat naar de Nee-groep. Misschien zie je nu zelfs gezichten voor je of schieten namen te binnen. Deze groep kost je ontzettend veel energie, drukt een behoorlijke stempel op de sfeer in je team en levert je weinig op. Bovenstaand principe geeft inzicht in een grote groep medewerkers waar juist veel potentieel in zit en maakt dat het accent van de Nee-groep wordt afgehaald.

JA Medewerkers

Deze medewerkers hebben aan een half woord genoeg. Ze spreken jouw taal, snappen waar je naar toe wilt en stellen zich in principe heel wendbaar en flexibel op. Jouw visie hoef je aan deze mensen bijna niet te verkopen. Ze zijn al aan boord. Koester ze. Het zijn je ambassadeurs. Besteed hier niet al te veel aandacht aan. Zij zijn jouw trekkers. Laat ze in hun pro-actieve rol. Creëer omstandigheden waar ze dat kunnen blijven doen.

NEE Medewerkers

Deze medewerkers zijn – zoals eerder in deze blog aangegeven – tegen elk voorstel onafhankelijk van het verhaal. Net zoals bij de groep JA medewerkers is het advies om deze medewerkers niet al te veel aandacht te geven. Je gaat ze toch niet overtuigen. Bespaar jezelf de energie en de moeite. Laat ze lekker. Ze hebben vaak een langere aanloop nodig om veranderingen te omarmen. Als ze daar helemaal niet in meegaan, dan kan je altijd nog afscheid van ze nemen.

MISSCHIEN Medewerkers

In deze groep medewerkers schuilt het grootste veranderpotentieel. Als je deze groep mee kan nemen in de voorgenomen veranderingen dan is de kans groot dat je een nieuwe ontwikkeling succesvol kunt afronden. In deze groep worden vragen gesteld, wat zou kunnen betekenen dat medewerkers het nog niet voor zich zien.

Hierbij een aantal tips om deze groep mee te nemen:

 • Besteed het meeste tijd en aandacht aan deze groep. Ga het gesprek aan en deins niet terug voor de (vele) vragen die worden gesteld.
 • Luister goed naar hun behoeften en zorgen
 • Vraag ze heel duidelijk wat ze nodig hebben om de veranderingen te omarmen
 • Neem hun suggesties mee en maak daar (zichtbaar) gebruik van tijdens het traject
 • Laat zien dat ze ertoe doen. Neem ze serieus.
 • Deze groep wil graag gezien en gehoord worden. Weet dat. Doe daar wat mee.

What’s in it for me..

What’s in it for me

De reactie van medewerkers op verandering kan heel verschillend zijn. Ieder reageert op zijn manier en dat heeft te maken met het feit dat ieder redeneert vanuit de vraag: what’s in it for me? en als die rekening niet blijkt te kloppen in de hoofden, dan ontstaat er weerstand en kritiek….. tot de rekening wél klopt. Om medewerkers deelgenoot te maken van de ontwikkelingen is het heel zinvol om in te zoomen op de impact van de wijziging op de persoonlijke situatie van medewerkers.

Medewerker weten te motiveren

We focussen ons snel en te veel op het werk dat moet gedaan worden en we vergeten dat achter elk paar handen een mentale black box schuilt; En net die informatie uit de black box is nodig om medewerkers echt te kunnen motiveren voor verandering. Denk aan:

 • Open gesprekken over de toekomst van het bedrijf.
 • Weten waar medewerkers passie voor hebben
 • Inzicht in wat medewerkers zorgen baart

Vragen die bijzonder zinvol zijn als je een verandering uitrolt. Durf ook door te vragen naar het waarom en peil de verwachtingen; die kan je dan meenemen in je verhaal.

Wil je meer lezen over hoe jij de betrokkenheid in je team kunt vergroten, lees dan eens de blog ‘Mijn medewerkers pakken geen verantwoordelijkheid’.

 “Veel dingen blijven achter slot en grendel, omdat de vraag niet gesteld wordt.”

Verandering effectief leiden

Om met succes leiding te geven aan verandering is het belangrijk om effectief en doelgericht om te gaan met je tijd. Daar waar je als eenpitter vandaag kon bedenken en morgen kon uitvoeren, is dat nu anders. Het succes valt of staat nu met de mate waarin je team deelgenoot en aangelijnd is. Wees je bewust van de 20/60/20 regel. Investeer in de juiste groep, informeer hen, geef hen tijd om te wennen, geef ze ruimte om vragen te stellen zodat het team samen met jou resultaten kunnen boeken.

Als je nog meer wilt lezen hierover dan verwijs ik je graag naar mijn Gratis E-Book met 4 Gouden tips waar je al gelijk mee aan de slag kan.

Gratis Resultaatsessie

 • Vraag je ook af hoe je alle neuzen dezelfde kant op krijgt?
 • Verloopt het aansturen van je medewerkers soms best lastig?
 • Vraag je je af hoe je een team voor je laat werken in plaats van tegen je?

Laten we dan eens uur 1 uur samen sparren gericht op jouw situatie waarin ik graag eens met je meedenk en je voorzie in een aantal praktische tips.

Deze resultaatsessie is GRATIS te boeken.

“Great things never comes from comfort zones.”

Petri Stalenhoef-Maaskant, auteur van deze blog, eigenaar van het bedrijf PaktDoor is adviseur/ sparringpartner voor de MKB-ondernemer. Ik help bedrijven om concrete stappen voorwaarts te zetten in de ontwikkeling en professionalisering van de organisatie waarbij medewerkers vanuit hun talent samenwerken. Dit doe ik altijd in een goede sfeer, in verbinding, waarbij er altijd wordt gezocht naar de echte verhalen.

Eens verder praten? Je kunt me bereiken via petri@paktdoor.nl