Skip links

Controle door los te laten

Zo langzamerhand gaan we weer naar een werkomgeving waarbij we elkaar weer meer gaan ontmoeten. Maar: leidinggeven op afstand is niet meer weg te denken. Het kan ook zijn dat je in een situatie zit van groei, waarbij je merkt dat je je anders moet organiseren om de groei en het werk aan te kunnen. Dat vraagt dus om een verandering in leidinggeven. Hoe doe je dat? Leidinggeven op afstand?

In deze blog zoom ik in hoe je op afstand grip kunt houden op je teams. Niet vanuit macht, maar vanuit de kracht van je teams. Zodat dit bijdraagt aan een hogere betrokkenheid en betere bedrijfsresultaten.

You can have control, or you can have growth. But you can’t have both.

Kort op de bal zitten heeft misschien lang gewerkt. Toch is het niet effectief voor de samenwerking als jij alleen vanuit controle stuurt.

Leidinggevenden die hun mensen teveel op de huid zitten zorgen voor:

  • een lage moraal
  • slechte communicatie
  • gebrek aan innovatie
  • een afkeer van gezonde risico’s.

Het lijkt nu net alsof ik zeg, laat de controle los en je krijgt betrokken medewerkers. Maar dat is niet het geval. Ik ben er wel van overtuigd dat controle een andere plek mag innemen om je teams te laten groeien en ontwikkelen. En die sleutel ligt wel bij jou.

Leidinggeven op afstand betekent leidinggeven op vertrouwen in plaats van op aanwezigheid.

4 ingrediënten die bijdragen aan een effectieve samenwerking op afstand

1. Vertrouwen

Hoe hou je medewerkers betrokken als zij ‘uit beeld’ zijn.
Hoe houdt je grip op de zaak en houdt je medewerkers betrokken als je ze niet meer dagelijks ziet. Het is op afstand lastig om te controleren of ze wel goed aan het werk zijn.
Als leidinggevende steun je medewerkers vooral door ze duidelijk te maken dat je vertrouwen hebt in hun vaardigheden, deskundigheid en betrokkenheid. Het vertrouwen dat je medewerkers nu geeft en het begrip dat je nu toont, zullen zich op langere termijn uitbetalen in minder stress en een hogere betrokkenheid. Vind je het als leidinggevende lastig om het vertrouwen te geven?

2. Benut potentieel van je medewerkers

Veel organisaties doen moeite om talent binnen te halen maar veel organisaties zijn inefficiënt waar het gaat om het optimaal benutten van het potentieel en talent van hun medewerkers. Werk toevertrouwen aan je medewerkers daagt hen uit om nieuwe dingen te leren. Door het werk goed te verdelen onder je team zet je medewerkers in hun kracht en ze krijgen de kans om zich te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden te leren. Omdat niet hun leidinggevende de problemen voor ze oplost als ze er even niet uitkomen, maar ze coacht (op afstand) hoe ze er zelf mee om kunnen gaan.

3. Hou contact

Wat blijft er van je werkrelatie over als je informele contactmomenten moet missen.
Op kantoor wissel je vaak informatie uit tijdens spontane momenten, bij de koffie-automaat etc. Als we minder weten van onze collega’s neemt daarin de betrokkenheid af.

Een goede relatie tussen leidinggevenden en medewerkers en tussen medewerkers onderling is belangrijk. Hou actief contact, niet alleen per email, maar pak ook af en toe de telefoon om echt even te vragen hoe het gaat. Waak ervoor dat je als leidinggevende helemaal in beslag wordt genomen door het managen van deze crisis en daardoor niet meer beschikbaar bent voor je medewerkers. Organiseer naast inhoudelijke overleggen ook eens een informele bijeenkomst, bijvoorbeeld een gezamenlijke koffiepauze of grijp een verjaardag aan om gezamenlijk iets te organiseren. Zorg ervoor dat medewerkers zich verbonden blijven voelen met de organisatie en met het team.

4. Duidelijke afspraken

Zeker als medewerkers thuis werken en het niet mogelijk is om even langs te lopen, is duidelijke informatie over wat er van ze wordt verwacht, essentieel om op een prettige manier te kunnen werken. Daarbij zijn 3 punten van belang: stuur op resultaten, ga na of de opdrachten duidelijk zijn en check de haalbaarheid.
En dit kan je bespreken met je medewerkers. Wat moet er gebeuren, wanneer moet het af en welke kwaliteit moet er worden geleverd? Check of het echt duidelijk is wat de bedoeling is. Daarbij geldt niet ‘wie zwijgt stemt toe’.

Heb jij moeite met loslaten?

Hou je graag grip en is je natuurlijke neiging om je medewerkers vanuit controle aan te sturen? Zou je hierin graag meer willen varen op je team. Hierin geef ik je graag een overzicht van stijlen om van controleren meer naar delegeren te gaan. Het is de toon die de muziek maakt. En het is jouw type vraag dat maakt dat medewerkers in beweging gaan komen (of niet). Het zijn manieren waarbij je steeds meer loslaat, zonder de controle te verliezen.

Instrueren: Duidelijk zeggen wat jij wilt dat de medewerker doet en hoe: “Wat je moet doen …”

Adviseren: Je geeft een advies hoe hij dit het beste kan aanpakken: “Wat je zou moeten doen …”

Gidsen: Je vertelt hoe jij dit soort dingen meestal aanpakt, als voorbeeld: “Wat ik dan doe …”

Suggereren: Je denk t mee en geeft suggesties voor een mogelijke aanpak: “Wat je zou kunnen doen …”

Coachen: Je geeft zelf geen suggesties meer maar gaat vooral vragen stellen zodat de medewerker met eigen oplossingen komt: “Wat stel je zelf voor? Wat denk je zelf?”

Aan je lot overlaten: Hij zoekt het maar uit 😉

Per medewerker en per situatie kun je dus je stijl kiezen. En natuurlijk probeer je steeds een stijl te kiezen die meer richting delegeren gaat. Zo bouw je samen met je medewerker steeds meer vertrouwen op.

G R A T I S Resultaatsessie

Merk je dat je vooral operationeel aan het managen bent, stress ervaart rondom ‘gedoe’ in je team en het idee dat je meer je vrijheid kwijt raakt. En zou je willen dat het leidinggevende je makkelijker afgaat.

Laten we dan eens uur 1 uur samen sparren gericht op jouw situatie waarin ik graag eens met je meedenk en je voorzie in een aantal praktische tips.

Deze resultaatsessie is GRATIS te boeken. 

Wie ben ik PaktDoor 001

Petri Stalenhoef-Maaskant, auteur van deze blog, eigenaar van het bedrijf PaktDoor sparringpartner voor de MKB-ondernemer. Ik help ambitieuze ondernemers hoe je je teams voor je laat werken in plaats van tegen je, zodat hun bedrijf met succes kan blijven groeien.

Eens verder praten? Je kunt me bereiken op 06-38083272 of via petri@paktdoor.nl

“Great things never comes from comfort zones.”